jueves, 10 de mayo de 2012

L'ICAEN tanca la tercera convocatòria del Pla Renova't de Finestres amb 4.782 sol·licituds rebudes.


La línia d’ajuts, que ha esgotat la dotació de 7 milions d’euros,   permetrà la substitució de 83.300 m2 de finestres i aïllaments tèrmics per altres de nous més eficients.El Pla Renova't de Finestres, impulsat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha rebut 4.782 sol·licituds en la seva tercera convocatòria. Des de la posada en marxa de la convocatòria, el passat 15 de febrer, s’ha iniciat la tramitació de 3.952 peticions, mentre que les 830 restants s’han incorporat a una llista d’espera. Aquesta línia d’ajuts compta amb una dotació de 7 milions d’euros.


El Pla Renova’t de Finestres, que està orientat a fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica a les llars, cobrirà el 26% del total de la inversió que els catalans han efectuat per substituir obertures per unes altres amb més capacitat d’aïllament tèrmic. L’import mitjà dels ajuts haurà estat d’uns 1.725 euros i s’hauran subvencionat un total de 83.300 m2 de superfície.


Del total de les 4.782 sol·licituds rebudes, 2.984 corresponen a la demarcació de Barcelona, 699 s’han tramitat des de Girona, 563 procedeixen de Lleida i 536 s’han demanat des de Tarragona.


El Pla Renova't de Finestres, impulsat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ens adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació, és una de les diferents mesures del Govern per incentivar l’estalvi i l’eficiència energètica a Catalunya. Al mateix temps, aquesta línia és un estímul per a les empreses del sector de la construcció, ja que incentiva la rehabilitació d’habitatges i l’orienta cap a l’estalvi i l’eficiència energètica.

Font: ICAEN (Institut Català d'Energia)

ABELLANA-VILADRICH sl.
empresa adherida al Pla Renova't Finestres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario